top of page
  • Obrázek autoraJiří Boháček

Ze zasedání Pragovky


V úterý 22. listopadu proběhla v klubovně Pragy Členská schůze. Zasedání nejvyššího orgánu klubu se na místě zúčastnila asi třicítka členů, dalších patnáct se připojilo online.


Program schůze byl zahájen prezentacemi. Předseda výkonného výboru Luděk Kudláček obeznámil příchozí s vývojem členské základny, vyhodnotil plnění cílů za rok 2022 a nastínil klíčové oblasti pro rok 2023. Na jeho slova navázal sportovní ředitel Pavel Syrový, který členy informoval o dění ve sportovním úseku, mj. i o plánu založit dvě nové kategorie mládeže - kategorii U6 a historicky první dívčí tým v kategorii U15. Prezentace je možné shlédnout pod odkazem níže.

RC_Praga_Členská schůze_2022
.pptx
Download PPTX • 4.68MB

V další části programu byla jednomyslně schválena Výroční zpráva klubu za rok 2022 a poté dostali všichni přítomní prostor vznést dotazy a připomínky. Diskutována byla celá řada témat, od finanční přípravy klubu na případnou výstavbu nové klubovny přes proces ostaršování hráčů, stav travnatého hřiště, rozhodčí klubu až k marketingové využitelnosti podzimní pohárové soutěže mužů. Obecenstvo kladně hodnotilo pomoc hráčů trenérům, mediální prezentaci klubu, práci baru a komunikaci ze strany sekretariátu klubu.


Všem zúčastněným patří poděkování za jejich aktivní účast. V případě dotazů se prosím obracejte na rugbypraga@gmail.com.


Comments


bottom of page