top of page
  • Obrázek autoraJiří Boháček

Pavel Syrový odpovídal na otázky ohledně SCM


O spuštění Sportovního centra mládeže Pragovky jsme poprvé informovali na konci června. Od té doby jsme obdrželi řadu otázek z řad členů a rodičů, a proto jsme se dnes rozhodli podívat připravovanému programu blížeji "na zoubek". Na dotazy odpovídal sportovní ředitel klubu, Pavel Syrový.


Pavle, můžeš na úvod čtenářům připomenout, co je to Sportovní centrum mládeže?

SCM je program na podporu talentované mládeže kategorií U14, U16, U19 a U23, v jehož rámci jsou organizovány tréninky nad rámec běžného tréninkového režimu pro hráče splňující kritéria nastavená ČSRU. Kromě Pragovky tento projekt rozjíždí i další, přední ragbyové kluby, jako například Tatra nebo Říčany.


Za jakým účelem ho Pragovka zakládá?

Pragovka SCM zakládá ze dvou důvodů: (1) abychom naší talentované mládeži nabídli více kvalitních tréninkových jednotek a (2) a abychom výkonnostně stačili hráčům z ostatních klubů. Cílem je program během prvního roku otestovat, vyhodnotit a rozhodnout se, zdali a jak v něm pokračovat.


Kdo se bude moct SCM účastnit?

Do SCM se budou moci připojit hráči, kteří úspěšně splní soubor testů. Jedná se o oficiální testy platné pro celou republiku, stanovené ragbyovou unií. V případě, že hráč testy nesplní, může být do SCM dodatečně nominován limitovaný počet jedinců na základě doporučení trenéra své kategorie. Jde nám o to dát možnost všem, kteří na sobě budou chtít pracovat.


Je nějak omezen počet hráčů, kteří sice testy nesplní, ale trenér je doporučí?

Každý trenér může doporučit 5 až 7 hráčů.


Pokud hráč splní testy, anebo je doporučen, na jak dlouho má zajištěnou nominaci?

V rámci SCM se budou hráči testovat každého půlroku.


Budou účastníci SCM (případně jejich rodiče), hradit vyšší členské příspěvky?

Důležité je připomenout, že první ročník SCM bude zkušební, budeme odlaďovat chyby. I z tohoto důvodu nebude účast v prvním roce spojená s žádnými dodatečnými náklady ze strany hráčů.


Jak to bude s docházkou? Budou mít hráči SCM stanovaný minimální počet absolvovaných tréninků?

Jednotlivé věkové kategorie budou mít různý počet dodatečných tréninků a stěžejní bude domluva s trenérem. Takže pokud se třeba hráč nebude moct účastnit čtvrtečních tréninků kvůli doučování a trenér o tom bude vědět, není to problém.


Doteď jsme se bavili převážně o pravidlech. Můžeš nám Pavle říct, proč by hráči měli mít zájem se SCM účastnit?

Pragovka pravidelně dodává špičkové hráče do mládežnických a seniorských reprezentací, ať už ragby XV anebo 7’s. SCM si klade za cíl v tomto pokračovat. Hráči budou mít více tréninků, které je rozvinou jak po atletické, tak i ragbyové stránce. Budou se o ně starat kvalitní trenéři. Navíc, nominace do SCM je i vstupenkou do tzv. regionálního výběru. Regionální výběry budou celkem tři – Praha, Čechy a Morava. Tyto výběry se mezi sebou budou utkávat, a z nich si posléze reprezentační trenéři vyberou své svěřence.


Zmínil jsi kvalitní trenéry. O koho konkrétně půjde?

Trenérský tým již byl nominován, v jeho čele stojí Roman Šuster, který bude mít na starosti ragbyovou průpravu. Dále jsou členy týmu Václav Pokorný, specialista na fyzickou přípravu, Tomáš Forst, trenér individuálních dovedností a ještě moje maličkost. Ve všech případech se jedná o licencované trenéry, Roman Šuster je dokonce garantem projektu SCM na České ragbyové unii.


Budou mít hráči SCM kromě dodatečných tréninků i nějaké možnosti regenerace?

Ano, regenerace tam bude. Máme k dispozici fyzioterapeuty, saunu a všechno ostatní vybavení, které areál Pragovky nabízí.


Pokud by rodiče měli zájem o více informací, jaké mají možnosti?

Začátkem září plánujeme setkání s rodiči těch, kteří se do SCM již nominovali anebo mají zájem. O schůzce budeme informovat na webu a na dalších komunikačních kanálech.


Vzkázal bys čtenářům něco na závěr?

Ještě jednou bych zdůraznil, že je to šance pro kluky, kteří mají zájem – byť ještě třeba nemají požadovanou výkonnost – aby na sobě pracovali a zlepšili se. Chceme jim dát nejlepší trenéry a nejlepší zázemí, které Pragovka může nabídnout. Na oplátku očekáváme jejich odhodlání a obětování části volného času. Praxe totiž ukazuje, že bez zvýšeného tréninkového úsilí výkonnost neroste.


Děkujeme za rozhovor a níže ještě uvádíme rozpis tréninků SCM pro podzim 2021 po jednotlivých kategoriích.コメント


bottom of page