top of page
  • Obrázek autoraJiří Boháček

Pozvánka na schůzi členů RC Praga Praha


Dne 29. listopadu od 18:00 v klubovně RC Praga Praha proběhne letošní Členská schůze klubu. Členská schůze, ve spolcích často označována také jako Valná hromada, je nejvyšším orgánem klubu - tzn. může činit ta nejdůležitější rozhodnutí, jako je například volba nového Výkonného výboru klubu (tj. jeho managementu) nebo úprava výše členských příspěvků. Je proto v souladu se zájmem každého člena, případně zákonného zástupce člena, se schůze zúčastnit a svým hlasem a připomínkami ovlivnit zásadní témata, která určí budoucí směřování klubu.


Letošní schůze je navíc volební. S koncem roku končí i mandát úřadujícího Výkonného výboru klubu a přichází tak čas zvolit jeho nové vedení. Do vedení může kandidovat každý, kdo má ragbyovou Pragovku rád a chuť jí pomoci v dalším rozvoji. Pro více informací pište na rugbypraga@gmail.com.


Oficiální program schůze:

  1. Zpráva o činnosti výkonného výboru a hospodaření klubu za rok 2023.

  2. Informace o činnosti klubu ve sportovní oblasti za rok 2023.

  3. Schválení Výroční zprávy za rok 2022.

  4. Volba nového Výkonného výboru pro období 2024-25.

  5. Různé.

Oficiální pozvánka je ke stažení níže:

VH 2023 - Pozvánka s programem
.pdf
Stáhnout PDF • 172KB

V případě, že se schůze nemůžete zúčastnit osobně je možné zplnomocnit jiného člena. Přítomnost každého účastníka se počítá, neboť při přílišné absenci může dojít k situaci, kdy schůze není usnášeníschopná. Schůze tak bude svým způsobem podobná ragbyovému utkání - když, podobně jako hráč, nedorazím, oslabím tím celý tým a moji spoluhráči si třeba ani nezahrají. :-)


Za Vaši účast a zájem o dění v klubu proto předem děkujeme!

Comentários


bottom of page