top of page
  • Obrázek autoraJiří Boháček

Od ledna příštího roku se zvyšují příspěvky

Jak jste jistě zaznamenali, proběhla v minulém týdnu členská schůze našeho klubu. Na členské schůzi, z níž přineseme kompletní reportáž později, se mimo jiné, hlasovalo i o zvýšení členských příspěvků. Návrh předložil stávající výkonný výbor, dorazivší členové jej následně schválili. Proč se příspěvky zvyšují, jaká je jejich nová výše, od kdy platí, a řadu dalších informací přinášíme v tomto příspěvku.


Proč se příspěvky zvyšují?

Navzdory svému duchu a divácké atraktivitě jinde ve světě, ragby – hra, kterou milujeme – bohužel nepatří v Česku mezi plně rozvinuté sporty. Zároveň jsme přesvědčeni, že to tvrdou a vytrvalou prací můžeme změnit. Jako klub jsme na dobré cestě. Postupně zvelebujeme areál, po mnoha letech se nám podařilo soutěžně obsadit všechny mládežnické kategorie, školíme trenéry. Angažovali jsme šéftrenéra a zároveň jsme letos zahájili fungování sportovního centra mládeže. Navyšujeme počty tréninkových jednotek.


Jsme rozjetí, ale dochází nám lidské síly. Abychom mohli dosud vybudované udržet a v rozvoji pokračovat, potřebujeme více rukou, kvalitní zázemí a kvalifikované trenéry. Kvůli pandemií, která nejenže značně omezila možnosti sportování, ale také snížila příjmy do klubové kasy, jsme byli nuceni utlumit investiční aktivity a během letošního roku pouze dokončit projekty, které byly zahájeny v letech minulých. Sportovní areál pronajímáme od soukromého subjektu, a proto nedosáhneme na investiční dotace, z kterých mohou čerpat spolky se sportovištěm vlastním, případně pronajatým od veřejných institucí. Navíc, v důsledku všeobecného nárůstu cen se nám raketově zvyšují náklady na energie, pronájmy a na služby externích dodavatelů.


Jakých kategorií se zvýšení týká a o kolik?

Navýšení členských příspěvků se dotkne všech sportujících členů. Změna se vyhne pouze tzv. „ostatním“ členům, jejichž velkou část tvoří nehrající členové, kteří od klubu nezískávají žádnou protihodnotu v podobě tréninků a sportovních akcí.


V korunovém vyjádření se příspěvky pro sportující členy zvýší o 1 000 Kč za půl rok, tedy o necelých 170 Kč za měsíc. I přes relativně razantní navýšení věříme, že celková výše příspěvků zůstává na rozumné úrovni. Je srovnatelná s částkami, které platí ragbisté v ostatních pražských klubech, a stále nižší než v řadě jiných sportů a zájmových kroužků.


Od kdy a na jak dlouho zvýšení platí?

Navýšené členské příspěvky se budou poprvé hradit za první polovinu roku 2022. Výkonný výbor se zároveň zavazuje, že do konce roku 2023 nebude žádné další navýšení příspěvků předkládat.


Moje dítě bude muset s ragby skončit, nové příspěvky nejsme schopni utáhnout.

Naším cílem není z Pragovky udělat „elitářský“ spolek, jehož členství si mohou dovolit pouze někteří. Tím bychom šli proti samotné filozofii ragby. Pokud by pro Vás nebo Vaši rodinu navýšení příspěvků způsobovalo finanční tíseň, obraťte se, prosím, na sekretariát klubu. V podobných případech v minulosti se nám zatím vždy povedlo společně nalézt řešení. Zároveň si dovolujeme připomenout, že je stále možné uplatnit sourozenecké slevy (20 % na druhé dítě, 40 % na třetí dítě, čtvrté a další děti jsou od příspěvků osvobozeny).


Pevně věříme, že chápete důvody současných změn a spolu s Vaší pomocí budeme pokračovat v budování úspěšného ragbyového klubu tak jako doposud. Děkujeme Vám tímto za pochopení. Pokud byste měli jakékoliv dotazy nebo připomínky, prosím, neváhejte se obrátit na rugbypraga@gmail.com.

Comments


bottom of page