top of page
  • Obrázek autoraJiří Boháček

Novinky z Pragovky (únor 2021)

Po „uzavřeném“ roce 2020 představuje rok 2021 naději. Naději, že se podaří zvítězit nad všudypřítomným virem a život se vrátí do zaběhnutých kolejí. K oblastem života, které jsou v současnosti omezeny, patří i ragby a klubový život. Pragovácký medvěd teď podstupuje dlouhý zimní spánek. Ačkoliv je strnulý a moc se nehýbe, žije. Jeho srdce tluče. Tím srdcem jste vy, členové a příznivci klubu, kteří věříte v probuzení a těšíte se na něj. Jsou to všechny hráčky a hráči, kteří se ve volném času individuálně a mrazivým teplotám navzdory připravují na novou sezónu. Jsou to fanoušci, kteří s hrdostí nosí klubové barvy i v soukromém životě. Jsou to sponzoři, kteří jsou schopni i přes krušné časy nalézt prostředky pro naši podporu.

A ano, jsou to i členové klubu, kteří klub podporují prostřednictvím úhrady členských příspěvků, a to navzdory tomu, že se může zdát, že se na hřišti „nic moc neděje“. Vám všem, kteří udržujete srdce Pragovky v chodu patří velký dík. A na důkaz, že náš medvěd díky vám tuto „krutou zimu“ přežívá, bychom se s vámi rádi podělili o nejnovější zprávy z dění v klubu.


Komunikace tradičně patřila k našim slabším stránkám. Díky zpětné vazbě z řad členů a rodičů si to však uvědomujeme, a chceme se zlepšovat. I proto jsme se rozhodli napsat tento zpravodaj, jenž si dává za cíl shrnout to hlavní, co se v klubu stalo a co se chystá.


Proč žádá klub po členech příspěvky?

Pravděpodobně nejvíce emocí mezi členy pragovácké rodiny v nedávné době rozvířila výzva k úhradě členských příspěvků v nezměněné výši. Proč by měli členové a jejich rodiče platit klubu stejné peníze, navzdory tomu, že se netrénuje a nehraje tak, jak tomu bývalo dříve? Hodnota, kterou klub vytváří se značně snížila. Proč spolu s ní neklesla i cena? Zmíněné argumenty jsou logické, a z nich vedoucí rozhořčení některých našich členů chápeme. Rádi bychom se proto k tématu ještě jednou vrátili, a naše stanovisko objasnili.


Tak jako v úvodu zmíněný medvěd potřebuje energii na udržení základních životních funkcí, rovněž „hibernovaný“ klub se bez prostředků neobejde. Navzdory tomu, že se netrénuje, necestuje a nehraje, náklady klubu jsou stále značné. Hradí se údržba a hnojení trávníku, opravy a obnova techniky, pojištění, účetnictví, sekretariát, poplatky České ragbyové unii, ostraha a další.


… ale náklady přeci musí být nižší! Proč nezlevnily příspěvky?

Členské příspěvky jsou jedním ze tří zdrojů příjmů. Kromě příspěvků klubovou kasu plní ještě sponzorské dary a veřejné dotace. Bohužel, tok finančních prostředků od sponzorů a veřejných institucí byl značně omezen. Podniky a firmy v důsledku ekonomické nejistoty ukrajují ze své štědrosti vůči sportu a s rostoucím zatížením veřejných rozpočtů se výrazně omezilo i množství prostředků dostupných skrze dotace a granty. V důsledku toho se společně s náklady klubu snižují i celkové příjmy.


Příspěvky členů se tak staly vůbec nejdůležitějším zdrojem. Nejen kvůli jejich výši, ale i kvůli své povaze. Klub totiž využívá hřiště od soukromého subjektu, kvůli čemuž není možné čerpat dotace na investice do areálu. Investičních projektů přitom proběhlo v nedávné době hned několik. Kompletně vyměněny byly střídačky, byla dokončena venkovní posilovna, znovu spuštěna sauna s rehabilitační místností, zrenovováno vybavení baru v klubovně, osvětleno hřiště za klubovnou, osvětlena posilovna a také došlo k výměně oplocení areálu. Věříme, že právě díky novému plotu se Pragovka zbavila „image“ sportovní sekty a stala se přátelštějším, otevřeným sousedem. Bez členských příspěvků by nebylo možné tyto projekty financovat.

Proč klub investuje, místo toho, aby si utáhl opasek?

Většina zmíněných projektů byla nějakým způsobem zahájena již na konci roku 2019 realizována v polovině roku 2020, kdy se Českem prohnala první vlna pandemie. S blížícím se létem jsme opět začali trénovat a podzimní sezóna byla zahájena v plném proudu. Situace vypadala optimisticky a výkonný výbor chtěl pokračovat v naplňování své vize – udělat z Pragovky špičkový klub s kvalitním zázemím. V případě několika projektů navíc klub nebyl jediným investorem. Například při renovaci oplocení se na nákladech z poloviny podílel majitel pozemku, na kterém se hřiště nachází.


To je všechno pěkné, ale mě to nepomůže. Jsem současnou situací existenčně zasažen a nemůžu si výdaje dovolit.

Vedení klubu si samozřejmě uvědomuje, že současná situace nepůsobí nepříznivě pouze na klub, sponzory a veřejné rozpočty, ale rovněž i na jeho členy. Pokud proto příjmy vaší domácnosti byly zasaženy současnou situací, ale zároveň chcete zůstat součástí „pragovácké rodiny“, ozvěte se nám a my se s vámi pokusíme nalézt řešení. Kontaktujte nás, prosím, na emailové adrese rugbypraga@gmail.com.


Co se událo v poslední době?

Nyní bychom rádi představili počiny a události posledních měsíců. Zřejmě tím nejvýznamnějším byla demolice stávajícího oplocení a výstavba nového. Vandaly posprejovaný vlnitý plech ustoupil moderní průhledné konstrukci. Hřiště se tak samo o sobě stalo reklamou našeho sportu a klubu pro kolemjdoucí veřejnost. Jedinou nevýhodou průhledného plotu je skutečnost, že již nemůže sloužit jako úkryt pro úlevu hráčů během vypjatých utkání. 😊

Jedno z palčivých témat současného omezení organizovaného sportu je otázka, jak zajistit dostatek pohybu pro mládež. V sázce není pouze připravenost hráčů a hráček pro nadcházející sezónu, nýbrž jejich samotné zdraví. I z tohoto důvodu natočili trenéři Pragy již během jarní vlny omezení sérii tréninkových videí. Videa, která jsou zdarma dostupná na YouTube kanále Pragy [odkaz] a v nich popsané cviky je možné absolvovat s minimem potřebného vybavení. Pokud jsou vaše dovednosti již na velmi vysoké úrovni, podívejte se na videa v sekci Výzvy. K současnému datu je k dispozici šest úkolů. Jedním z nich je i tzv. „plank“, neboli prkno. Během listopadu byl na sociálních sítích odstartován třicetidenní program, jehož cílem bylo vydržet ve sporu (poloze prkna) celých pět minut. K naší radosti se výzvy zúčastnila řada velkých i malých Pragováků, kteří ambiciózního cíle i dosáhli. V podobných iniciativách, které se pokouší rozhýbat doma trávená odpoledne, plánujeme pokračovat. V současnosti pracujeme na sérii živě vysílaných přenosů, v rámci kterých budou předcvičovat kondiční trenéři. Od 1. března poté poběží velká „komunitní výzva“ prostřednictvím aplikace Sportlyzer. Detaily k této akci ještě zveřejníme prostřednictvím webu a sociálních sítí.


Za zmínku stojí i konání výroční členské schůze klubu za rok 2020. V souladu s vládními nařízeními se akce nemohla konat fyzicky, a proto proběhla virtuálně. Připojit se mohli všichni zájemci dne 25. listopadu 2020. Pokud jste se nemohli zúčastnit, s průběhem se můžete seznámit alespoň prostřednictvím zápisu, který byl nedávno zveřejněn na webových stránkách klubu [odkaz].


Nakonec se ještě jednou vrátíme na hřiště. S rostoucí členskou základnou přestává prostor hlavního travnatého hřiště stačit. S tím roste význam ostatních tréninkových ploch, kterými jsou posilovna a travnatý plácek za klubovnou. Nevýhodou zmíněných míst byla však absence osvětlení a s tím související obtíže při trénování po setmění. V lednu byl však tento neduh odstraněn. Na instalaci nového osvětlení se podíleli pánové Pošík, Kodýtek, Klein a Douša. Budiž světlo a všem čtyřem patří velké díky!Co bude dál?

Hlavním tématem pro nadcházející měsíce je samozřejmě návrat do běžného tréninkového režimu. Ten se bude odvíjet od možností v rámci nařízení vlády. Kromě sportování se připravujeme i na tradiční, sportovní příměstský tábor. Ten i letos proběhne na konci srpna v termínu 23.-27.8. Plánovaná kapacita je 80 účastníků narozených mezi ročníky 2007-2014.

O dalších novinkách a tématech bychom rádi informovali v příštím vydání tohoto zpravodaje. Pokud byste měli nějaké dotazy, případně zpětnou vazbu na toto vydání, neváhejte se obrátit na autora textu prostřednictvím kontaktů uvedených níže.


Děkuji za pozornost a ragby zdar,


Jménem výkonného výboru RC Praga Praha, Jiří Boháček


bohacekjiri@seznam.cz / 723 997 963


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page