top of page
  • rugbypraga.com

Událo se na Vánočním večírku


V sobotu, 8. prosince 2019, se konal klubový večírek na již tradičním místě, v hotelu Art Nouveau Palace.

I tentokrát došlo na oceňování osobností, které se významnou měrou zasloužily o Pragovku. Do pragovácké síně slávy "Honoured" byli uvedeni Mirek Fuchs (dvojnásobný ragbista roku, dlouholetý reprezentant, hráč, trenér, činovník a v letech 2016-17 i prezident Pragy) a Filip Král (bývalý hráč a dlouholetý trenér mládeže). Za dobrovolnickou práci byli oceněni "Viki" Nováková (za 99% docházku na akcích klubu v roce 2019) a Jakub Fuchs (oceněn za propagaci ragby prostřednictvím žurnalistického projektu "Spojka"). Pátým oceněným byla Štěpánka Fuchsová, která v tomto roce končí v roli barmanky.

Kromě zmíněných ocenění program obsahoval i vystoupení houslisty Michala Hejče, divadelní scénku, do níž bylo zapojeno několik odvážlivců z řad účastníků večírku a neopomenutelný raut. Večerem provázela dvojice Tomáš Matras a Jiří Boháček, a v roli divadelního režiséra vystoupil Michal Boháček společně s DJ Davidem.

Doufáme, že dorazivší členové a přátelé klubu se dobře bavili. Budeme se těšit opět v předvánoční čas roku 2020! :-)

Houslista Michal Hejč hrající moderní provedení Smetanovi Vltavy.

Mirek Fuchs přebírající plaketu "Honoured" z rukou předesdy klubu Luďka Kudláčka.

Filip Král reaguje na své uvedení mezi Honoured. Mikrofon přidržuje Tomáš Matras.

"Viki" Nováková získává tričko za své dobrovolnické nasazení v roce 2019.

Štěpánka Fuchsová přebírá věcný dar od osvíceného Luďka Kudláčka.

Pohled na zadní část nového dresu pro rok 2020.


bottom of page