top of page
  • rugbypraga.com

Praga zvolí nové vedení


Vážení členové klubu RC Praga Praha,

tímto si Vás dovolujeme pozvat na volební Členskou schůzi klubu, která proběhne dne 27. listopadu 2019, v zasedací místnosti v budově Radnice Městské části Praha 9, od 18:00.

Na program schůze budou následující body:

1) Zpráva o činnosti výkonného výboru a hospodaření klubu za rok 2019.

2) Hlasování o schválení Výroční zprávy za rok 2019.

3) Volba nového Výkonného výboru pro období 2020-21.

4) Různé.

V případě, že se nemůžete na schůzi dostavit osobně, je možné zplnomocnit jiného člena spolku (vzor plné moci je ke stažení zde).

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese rugbypraga@gmail.com.

Děkujeme,

VV RC Praga Praha


bottom of page