top of page
 • rugbypraga.com

Členské příspěvky 2019-H2


Dorazivší prázdniny značí přehoupnutí roku 2019 do své druhé poloviny Při této příležitosti bychom rádi vyzvali naše členy, aby uhradili podzimní klubové příspěvky. Těm, kteří tak již učinili velice děkujeme.

Je možné si vybrat ze dvou způsobů úhrady:

1) převodem peněz na účet klubu:

 • číslo účtu: 51-1051870297/0100

 • variabilní symbol: 100

 • zpráva pro příjemce: "příspěvky podzim 2019 a jméno"

2) platbou Erice Linduškové v hotovosti.

Výše příspěvků je stejná, jako na jaře:

 • Muži 2 500 Kč

 • Žákovské kategorie 2 500 Kč

 • Ragbyová školka 1 500 Kč

 • Ostatní 600 Kč

Dále si dovolujeme upozornit, že je nově možné uplatnit tzv. sourozeneckou slevu na druhé a další dítě:

 • sleva na 2. dítě = 20 %

 • sleva na 3. dítě = 40 %

 • příspěvky za 4., případně další dítě jsou odpuštěny.


bottom of page