top of page
  • rugbypraga.com

Co chybělo v přihlášce na příměstský tábor...


Omlouváme se všem, kteří již vzorně poslali přihlášku, avšak neobdrželi platební pokyny k příměstskému táboru Praga 2019.

V přihlašovacím formuláři byla technická chyba, nyní již opraveno. Chybějící pokyny můžete dodatečně najít i níže.

Bankovní účet: 51-1051870297/0100

Variabilní symbol: 50

Zpráva pro příjemce: "SPT2019 + jméno dítěte"

(Příklad: SPT2019 Jan Novák)

Výše poplatku je jednotná 2 500 Kč.

Dodatečná ustanovení

V případě zaslání částky neodpovídající termínu zaslání Vás vyzveme k doplacení, nebo přeplatek vrátíme. Pokud k doplacení poplatku nedojde do 14 dnů, přihláška se stává neplatnou.

Tábor není možné uhradit částečně (například pouze za dva dny). V případě úhrady části poplatku budete vyzváni k zaslání doplatku (viz bod výše).

V případě, že ročník narození přihlášeného dítěte nespadá do ročníkového rozmezí turnusu, na který je dítě přihlášeno, přihláška rovněž pozbývá platnosti.

Dotazy

V případě dotazů se obracejte na Eriku Linduškovou (rugbypraga@gmail.com / 603 787 007).


bottom of page