top of page
  • rugbypraga.com

Zápis z Členské schůze klubu


V půlce listopadu zasedala Členská schůze - nejvyšší orgán klubu, který je tvořen jeho členy a kterému se výkonný výbor zodpovídá.

Den konání a fakt, že letošní ročník schůze byl nevolební, se podepsali na nižší účasti členů. Potřebné kvórum však bylo naplněno a schůze tak mohla rozhodovat o zásadních otázkách. Tou hlavní byl návrh o navýšení členských příspěvků, s cílem zkvalitnění poskytované péče hráčům a hráčkám.

Návrh byl Členskou schůzí schválen a od 1. ledna 2018 tak budou platit nová pravidla týkající se členských příspěvků. V první řadě se mění jejich výše:

  • Muži a mládež (mimo Školky) - 2 500 Kč / půlrok (ze stávajících 2 000 Kč)

  • Ragbyová školka - 1 500 Kč / půlrok (ze stávajících 1000 Kč)

  • Ostatní členové - 600 Kč / půlrok (beze změny)

Nově byla zavedena tzv. sleva na sourozence. Hradí-li rodiče příspěvky za více potomků v mládežnických kategoriích, částka za druhé a další dítě se snižuje a to následujícím způsobem:

  • sleva za druhé dítě - 20 %

  • sleva za třetí dítě - 40 %

  • čtvrtému, případně dalšímu dítěti, jsou příspěvky odpuštěny

Výbor dále představil dorazivším členům situaci v klubu a plány pro nadcházející rok. Ohledně zlepšení, na které by se mohl výbor soustředit, se vedla konstruktivní diskuze. Více se dočtete v oficiálním Zápisu ze schůze.

Výkonný výbor by touto cestou chtěl poděkovat všem členům, kteří dorazili a zvláště těm, kteří se podíleli na diskuzi. Speciální dík náleží Mgr. Václavu Zelenkovi, který schůzi zahájil a poté z ní pořídil zmíněný zápis.


bottom of page