top of page
  • rugbypraga.com

Na Pragovce vyroste posilovna, probíhá veřejná sbírka


Tréninkové zázemí Pragy se na podzim dočká významného rozšíření. Podle slov Romana Šustera, který je spolu s Pavlem Syrovým ve vedení projektu, by se měla posilovna v rámci týmových tréninků poprvé využít již během září 2018.

Základním prvkem posilovny, která bude vystavěna vedle tzv. "bunkru" v západní části areálu, bude ocelová konstrukce zapuštěná v základové desce z betonu (viz nákres výše). Ta, v kombinaci s dalším vybavením (činky, osy, kotouče, podložky atd.) umožní nesčetný počet cviků vedoucích ke kvalitní fyzické přípravě sportovců.

"Posilovna tu však nebude pouze pro hráče," upozorňuje Šuster, který je i hlavním trenérem pragováckého "áčka", a dodává, že posilovna bude přístupná i ostatním členům klubu. V budoucnu by se navíc měly v nových prostorách pořádat organizované, kruhové tréninky pro rodiče, případně i širší veřejnost.

Jedná se tak o projekt, jehož cílem není pouze zkvalitnění sportovního, ale i sociálního života klubu. Věříme, že i díky posilovně se z Pragovky bude postupně stávat místo, kam se ve svém volném čase rádi uchýlí členové její rostoucí rodiny.

Financování projektu probíhá prostřednictvím dobrovolné sbírky, jejíž cílem je výběr:

  • 30 000 Kč na ocelovou konstrukci

  • 30 000 Kč na úpravu podkladu, montáž a dokončení povrchu

Již nyní bylo vybráno 18 tis. Kč. V případě překročení cílové částky 60 tis. korun se nakoupí vybavení do posilovny.

Sbírky se může každý zúčastnit zasláním prostředků na klubový účet (BÚ: 51-1051870297/0100). Prosíme přispěvatele, aby zmínili, že se jedná o výstavbu posilovny do zprávy pro příjemce. Za všechny příspěvky předem děkujeme. Na závěr sbírky bude uveřejněn transparentní výpis z účtu, ve kterém budou k dohledání jednotlivé příspěvky a realizované náklady.


bottom of page