top of page
  • rugbypraga.com

Průvodce přihlášením na příměstský rozvojový kemp


Během minulého víkendu bylo zahájeno přihlašování do příměstského kempu pořádaného naším klubem. S radostí sledujeme vřelý zájem o kemp, z kapacity 80 míst jsou zaplněný již tři čtvrtiny.

V tomto příspěvku bychom ještě rádi shrnuli, co vše je potřeba udělat, aby bylo Vaše dítě správně přihlášeno. Na úvod však zrekapitulujme základní informace o kempu:

  • Termín 27. - 31.8. 2018

  • Ročníky narození 2003 - 2011

  • Celková kapacita 80 míst

  • Denní program 8 - 17 hodin

  • Cena 2500 Kč

  • Zajištěna strava a pitný režim po celý den

Přihlašování probíhá skrze Google formulář. Ve formuláři je zapotřebí vyplnit všechny požadované údaje a dvakrát potvrdit, tzn. "odeslat" i část formuláře, kde jsou uvedeny pokyny k platbě. Ty pro úplnost přidáváme i zde:

  • Č. účtu: 51-1051870297/0100

  • Var. symbol: rodné číslo dítěte

  • Zpráva pro příjemce: SPT2018 + jméno dítěte

V případě zaslání částky neodpovídající termínu zaslání Vás vyzveme k doplacení, nebo přeplatek vrátíme. Pokud k doplacení poplatku nedojde do 14 dnů, přihláška se stává neplatnou.

Tábor není možné uhradit částečně (například pouze za dva dny). V případě úhrady části poplatku budete vyzváni k zaslání doplatku (viz bod výše).

V případě, že ročník narození přihlášeného dítěte nespadá do ročníkového rozmezí turnusu, na který je dítě přihlášeno, přihláška je rovněž pozbývá platnosti.

V případě dotazů se obracejte na paní Kateřinu Novákovou (katinka.novakova@gmail.com).

bottom of page