top of page
  • rugbypraga.com

Proběhlo "zapískování" hřiště


S rostoucí zátěží našeho travnatého hřiště se zvyšují i nároky na péči o něj. I z tohoto důvodu dnes proběhla na Pragovce mini-brigáda, v rámci níž byla na trávník nanesena vrstva písku. Pokud patříte mezi ty hráče, které při pomyšlení na zrníčka písku v travnatém porostu pálí kolena, vězte, že se jedná o nutný zásah, díky, kterému bude náš pažit bujnější a zdravější.

A poděkování za to patří těm, kteří se dnes na hřiště dostavili a přiložili ruku k lopatě. Zejména potom Milanu Rakovi, za poskytnutí techniky a svého "know-how", které celý proces pískování značně urychlilo a zpřesnilo. Díky!


bottom of page