top of page
  • rugbypraga.com

Výzva k platbě jarních příspěvků


Máme za sebou první měsíc zimní přípravy, a proto si dovolujeme připomenout pravidla týkající se členských příspěvků.

Momentálně probíhá úhrada příspěvků za první půlku roku 2018. Výše příspěvků je stejná jako pro předcházející období (podzim 2017), a to:

  • senioři - 2 000 Kč / půl rok

  • mládež (U8-U16) - 2 000 Kč / půl rok

  • školka - 1 000 Kč / půl rok

  • ostatní členové - 600 Kč / půl rok

Uhradit příspěvky je možné dvěma způsoby:

  • převodem na účet klubu (51-1051870297/0100); prosím jako variabilní symbol uveďte rodné číslo osoby, za kterou je příspěvek hrazen a do zprávy pro příjemce "jaro 2018 Novák", přičemž Nováka nahraďte jménem osoby, na níž se vztahuje platba.

  • osobním předáním Petrovi Čížkovi (tel.: 602 462 335, e-mail: petr.cizek@blyth.cz)

Žádáme Vás o úhradu do pátku, 16. února 2018.

Děkujeme.

bottom of page