top of page
  • rugbypraga.com

Po letech služby končí president klubu Fuchs


V nové budově Radnice MČ Prahy 9 se dnes, ve večerních hodinách, konala Členská schůze klubu.

V rámci schůze nejdříve vystoupil zástupce městské části pan Adam Važanský, který členy klubu obeznámil se situací týkající se areálu ragbyové Pragovky. Následovala informacemi nabitá prezentace o činnosti výkonného výboru v uplynulém období a plánech do blízké budoucnosti v podání sportovního ředitele Pavla Syrového.

Dalším bodem programu bylo hlasování o změně stanov, která spočívá v odebrání hlasovacího práva členům mladších 18 let. Důvodem navrhované změny bylo usnadnění konání Členských schůzí prostřednictvím zjednodušení usnášeníschopnosti. Návrh byl během hlasování přijat.

Před závěrečnou diskusí potom došlo k volbě nového výboru. Do sedmičlenného výkonného orgánu klubu kandidovalo sedm osob, a není proto překvapením, že všichni kandidáti byli zvoleni. Pro mnohé ze zúčastněných však mohlo být překvapením rozhodnutí dosavadního presidenta klubu Mirka Fuchse nekandidovat pro další dvouleté období. Lídr Pragy z posledních dvou let své rozhodnutí zdůvodnil zájmem soustředit se na výchovu mladých ragbistů z pozice trenéra, kterou dosud rovněž zastával. Jen pro připomenutí, Mirek Fuchs byl prezidentem od roku 2015. Předtím zastával různé pozice ve výkonném výboru nepřetržitě po více než deset let. Za jeho nezištnou a vytrvalou práci pro náš klub mu patří velký dík.

Nový president vzejde ze sedmičky nově zvolených členů výboru, kterými jsou (v abecedním pořadí):

  • Boháček Jiří

  • Čížek Petr

  • Koťátko Martin

  • Kudláček Luděk

  • Matras Tomáš

  • Pauli Radek

  • Syrový Pavel

Volba proběhne na ustavující schůzi výboru, jejíž termín bude v nejbližší době rozhodnut.

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kterým není chod klubu lhostejný a dostavili se na uskutečněnou Členskou schůzi.

bottom of page