top of page
  • rugbypraga.com

Pozvánka na Členskou schůzi


Dovolujeme si všechny členy klubu pozvat na Členskou schůzi , která proběhne dne 8. listopadu 2017, v zasedací místnosti v budově Radnice Městské části Praha 9, od 18:00.

Na program schůze budou následující body:

  1. Zpráva o činnosti výkonného výboru (VV) a hospodaření klubu v uplynulém období.

  2. Hlasování o změně stanov, konkrétně úprava usnášeníschopnosti (článek VIII., viz přiložený návrh)

  3. Volba členů VV pro nadcházející funkční období

  4. Různé

  5. Diskuse

V případě, že se nemůžete na schůzi dostavit osobně, je možné zplnomocnit jiného člena, a to vyplněním zde přiloženého formuláře.

Proč se starat o zplnomocnění? Úspěšný průběh schůze je podmíněn dostatečnou účastí jejích členů - a to všech, včetně mládeže a dětí. V případě vysokého počtu absencí tak hrozí nutnost vypsat schůzi na nový termín.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese rugbypraga@gmail.com.

VV RC Praga Praha

bottom of page