top of page
  • rugbypraga.com

Valná hromada klubu


Dne 8. listopadu 2017 se od 18:00 bude konat v budově Radnice MČ Praha 9 Členská schůze Rugby Clubu Praga Praha.

Jak praví článek VII. stanov klubu, Členská schůze (označována též jako "Valná hromada") je hlavním orgánem spolku, který zajišťuje jeho správu. V jejím rámci členové rozhodují o vedení spolku prostřednictvím volby Výkonného výboru a hlasování o klíčových otázkách týkajících se chodu klubu (například o rozpočtu).

Měl bych se zúčastnit?

Nárok na účast na schůzi má každý člen klubu. Členem klubu je osoba, která je přihlášena do klubu a řádně platí členské příspěvky. Účastnit schůze se tedy mohou všichni hráči, trenéři, "ostatní členové" a zákonní zástupci mládeže. Účast na schůzi je právem, avšak věříme, že se dostaví všichni členové, neboť jim budoucnost klubu není lhostejná. Dostatečná účast (alespoň 50%) je rovněž podmínkou, aby bylo shromáždění usnášeníschopné. V případě, že se člen nemůže zúčastnit, je zde možnost zplnomocnit jiného člena klubu.

Co když se chci na chodu klubu podílet?

Nejste s aktuálním chodem klubu spokojeni? Víte, co na Pragovce vylepšit? Nebo hledáte oblast, ve které byste se mohli realizovat? Neváhejte a kandidujte do výkonného výboru klubu - jedinou podmínkou je avizovat svůj záměr, nejpozději před volbou nového výboru na Členské schůzi. Práce je v klubu vždy dost, naopak nezištné pomoci se nikdy plně nedostává.

Ragby zdar,

Výkonný výbor

RC Praga Praha

bottom of page