top of page
  • rugbypraga.com

Tři legendy uvedeny mezi "Honoured"


Ještě než rozhodčí Rázga zahájil včerejší vysočanské derby, do pragovácké dvorany slávy byly uvedeny tři velké postavy našeho klubu. Bruno Kudrna (na fotce vlevo), Karel Brejla (uprostřed) a Eduard Holý (vpravo).

Karel Brejla hrající na pozici druhořadníka byl dlouholetou oporou A-týmu Pragy. Později byl i činovníkem klubu, v jehož výboru zastával převážně roli pokladníka. Bruno Kudrna patří k největším osobnostem nejen pragováckého, ale i českého ragby. Kapitán A-týmu, národního týmu, několikanásobný hráč roku, trenér, činovník FIRA a v neposlední řadě i president České ragbyové unie a Pragovky. Třetím oceněným byl Eduard Holý, který byl po několik dekád neodmyslitelnou součástí realizačního týmu Pragy. V klubu působil jako masér, fyzio a atletický trenér. Masíroval i hráče národního týmu.

Všem oceněným přejeme mnoho zdraví a spokojenosti. Děkujeme jim, že se včera osobně dostavili na předání památeční plakety. Věříme, že jejich přispění pro klub bude inspirací pro další generace.

bottom of page