top of page
  • Petr Skála

Ocenění MČ Praha 9


Praha 9 předává od roku 2010 ocenění svým významným občanům a dále lidem, kteří se významně zasloužili o věhlas této části Prahy. Nový držitelé čestných ocenění byly vyhlášeni při slavnostní příležitosti ve čtvrtek 10. září 2015.

Proč zrovna bylo zvoleno datum 10. září má historické kořeny. Rakousko-uherský císař František Josef I. totiž stvrdil své rozhodnutí z 27. srpna 1902 povýšit obec Vysočany na město a 10. září 1903 povolil Vysočanům právo užívat městský znak. Městská část Praha 9 tudíž předává každoročně v září ocenění významným osobnostem spojeným s regionem za jejich dílo i za velký přínos pro devátou městskou část. JE milé, že předávání cen občanům Prahy 9 za jejich celoživotní dílo nebo záslužné činy se již stalo tradicí. Tak tomu bylo i při posledním slavnostní aktu, který proběhl druhý zářijový čtvrtek v Obřadní síni historické budovy radnice. Českéragby.cz bylo na místě děje ... "Rozhodli jsme se takto ocenit významné osobnosti, které se svým životem, působením nebo dílem zasloužili o rozvoj naší městské části. Rádi bychom však tímto způsobem projevili i úctu obyčejným občanům a obyvatelům devítky, kteří přispěli nebo přispívají k tomu, aby se v našem regionu žilo lépe," vysvětlil místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský. Hlavní podmínkou pro udělování ocenění je, že návrhy podávají sami občané městské části, případně instituce prostřednictvím svých zastupitelů. K čestným občanům Městské části Praha 9 patří z minulých let například bývalý prezident Václav Klaus nebo spisovatel a scenárista Zdeněk Mahler. Také letos byli na radnici Prahy 9 vyznamenáni například bývalý rektor UK, renomovaný jaderný fyzik prof. Ing. Ivan Wilhelm, herec Jaroslav Satoranský, kardiolog prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal a řada dalších významných osobností, mezi nimiž byl i legendární ragbista Eduard Krützner za několik desetiletí hráčské dráhy a později trenérské a funkcionářské práce v barvách nejúspěšnějšího sportovního klubu v Praze 9 RC Pragy Praha.

Dvojnásobní mistři ČR ragbisté Pragy se již podruhé zapsali do čestné kroniky Prahy 9 Do kroniky čestných občanů se z ragbistů nakonec Eduard Krützner nezapsal sám. Na závěr slavnosti postupně se do kroniky Prahy 9 zapsaly asi tři desítky hráčů, trenérů dvojnásobných mistrů republiky v ragbyových patnáctkách i v sedmičkách Pragy Praha. Není bez zajímavosti, že něco podobného se stalo už i v roce 2014, kdy se stali ragbisté Pragy po dlouhé době také mistry republiky ale jen v patnáctkách.

bottom of page